Vi firar 20 år av hårt arbete!

Frekab startades 1998 i Fredrika som en underleverantör till Åsele Elektromekanik AB. När vi startade investerade vi bland annat i en klipplina Schleuniger CS-9100 och pneumatiska krimpmaskiner. Då tillverkade vi enbart kablage mot Telecomindustrin.

2000 gjordes en investering i en PP3a, en pneumatisk avisolerings- och kontaktpressningsmaskin som innebar att vi kunde öka vår produktivitet.

2010 köpte vi en krimpmaskin, en Schleuniger Unicrimp 200 s/n, och ett antal applikatorer till den som ökade vår bredd.

2013 flyttade vi till Bjurholm, Sveriges minsta kommun. I samband med flytten gjordes vår största investering hittills, en klipplina Schleuniger Omnistrip 9450 med utrustning för att märka direkt på kabeln. Ett flertal applikatorer till krimpmaskinerna köptes också för att nå nya kundsegment.

2015 Investerade vi i flera skalboxar, Schleuniger Unistrip 2300, en skal- och pressutrustning Schleuniger Strip/crimp 200 och ett tjugotal applikatorer för att möta våra kunders krav.

2017 startade vi en spännande utvecklingsresa med Almi Nords Triumfprojekt. Vi anlitade Miljökompassen som hjälpte oss certifiera vårt kvalitetsledningssystem och vi införde MPSsystemet Monitor G5 för att säkerställa logistiken av material och produktion.

Fakta

Frekab AB startades 1998 och är ett familjeföretag som ägs i lika delar av Patrik Bergholm som är VD och Kerstin Hamberg-Bergholm som är Ekonomichef. När vi startade var vi en ren underleverantör till Telecomindustrin. Under åren har vi byggt upp en modern maskinpark för kablagetillverkning till en mängd olika branscher. Sedan 2013 håller vi till i stora ljusa lokaler i Bjurholm. Vi är flexibla och kan ställa om produktionen med kort varsel eftersom beslutsvägarna är korta och sammanhållningen god. I dagsläget är vi 20 st anställda. Alla kablage synas och testas för en 100% produkt som levereras i rätt tid. Viktiga delar i vår företagspolicy är kompetens, noggrannhet och flexibilitet.

Produktionssystem

Sedan Januari 2017 så använder vi Monitor G5 för att underlätta och strukturera hur vi hanterar försäljning, inköp, lager och nyligen även tidsstämpling. Detta har gjort så att det är lättare få en helhetsbild i hur det ser ut och hur vi ska anpassa oss för att kunna utvecklas som företag. Det har även hjälp oss att skapa en snabbare säkrare produktion.

FREKAB
Industrivägen 9
916 31 BJURHOLM
Telefon: +46(0)932-10001
Mobil: 070-368 49 37
Mail: info@frekab.se