Kablage

Vi producerar allt från enstaka prototypkablage till fullständig serietillverkning med modern och rationell maskinpark. Dessutom är vi gärna med i ett tidigt skede av produktutveckling för att bidra med vår kompetens.

Montering

Eftersom vår strävan är att bli leverantör av helhetslösningar utför vi även montering av olika produkter efter kunds specifikation.

Apparatskåp

Vi tillverkar apparatskåp utifrån kundens specifikationer och ritningar. Från beredning, inköp, tillverkning och sluttest av färdig produkt.

Märkning

Vi kan märka ert kablage på en mängd olika sätt, antingen genom märkning direkt på ledare/mantel eller genom att använda krympslangsmärkningar, märkhylsor, wrap-aroundmärkningar eller märketiketter. Märkning av kontakthus med etikett.

Info
Vi är en helhetsleverantör av elektromekanik, såsom tillverkning av kablage, monteringsarbeten, byggen av apparatskåp där vi kan erbjuda allt från planering, inköp till färdig produkt.
Främsta mål: kvalitet och leveranssäkerhet
Om Oss
Flexibiliteten är särskilt viktig i och med en ständig produkt- och materialutveckling och att korta ledtider krävs. Produktionen bedrivs i fräscha lokaler på 400kvm och antal anställda är i dagsläget 20st.