Om Frekab

Vår organisation

Frekab är ett familjeföretag som ägs till lika delar av Patrik Bergholm som är VD och Kerstin Hamberg-Bergholm som är Ekonomichef. Efterträdande generation är under upplärning, Niklas Bergholm är produktionsplanerare och Erik Bergholm tar över logistiken. Vi på Frekab har specialiserat oss på legotillverkning av kablage och vi har tillverkat kablage efter kundernas önskemål i över 20 år nu. Vi håller till i ett stort industrihus i Bjurholm, Sveriges minsta kommun, där vi har stora lokalytor lediga som ger oss bra tillväxtpotential.

Vi har viljan att göra det omöjliga möjligt med kundnära kablagelösningar. Med vår maskinpark som ligger på framkant kan vi möta våra målgruppers höga krav på kvalitativa och hållbara produkter. Problemlösning och att ta an utmaningar ligger i vårt blod i Frekab familjen. Vi tar ansvar, vi ser samband, vi ger aldrig upp och vi ser möjligheter i det omöjliga. För oss är inkludering, vilja och mångfald styrkor som balanserar och håller ihop vår kultur och vår affär. Vi tillverkar kablage till allt från små nystartade företag till stora exportföretag.  Vi har ett 50tal kunder inom Sverige och några i Europa.De olika branscherna vi tillverkar till är bland annat industri, fordon, telecom, rugged PC, marina produkter, elektronik och belysning.

Produktionssystem

Sedan Januari 2017 så använder vi Monitor G5 för att underlätta och strukturera hur vi hanterar försäljning, inköp, lager och nyligen även tidsstämpling. Detta har gjort så att det är lättare få en helhetsbild i hur det ser ut och hur vi ska anpassa oss för att kunna utvecklas som företag. Det har även hjälp oss att skapa en snabbare säkrare produktion.

Historia

 • 1998

  Fredrika Kablage AB (Frekab) startades 1998 i Fredrika som en underleverantör till Åsele Elektromekanik AB och tillverkade då enbart kablage mot Telecomindustrin (Ericsson). När bubblan brast 2001 och det inte kom fler order från vår kund blev situationen snabbt ohållbar och företaget gick i konkurs. Vi startade ett nytt företag, Frekab i Fredrika AB, med fler kunder och färre anställda. Fler investeringar gjordes under årens lopp som bidrog till att vi både kunde öka produktiviteten och nå nya kundsegment.

 • 2013

  2013 flyttade företaget till Bjurholm. I samband med flytten gjordes en av Frekabs största investeringar i nya maskiner och applikatorer vilket återigen breddade marknaden. Vid flytten till Bjurholm hade vi 9 anställda, vissa flyttade till Bjurholm och resten pendlade några år.

 • 2017

  2017 deltog Frekab i Almi Nords projekt Triumf där vi med hjälp av Miljökompassen jobbade med att certifiera företagets kvalitetsledningssystem och vi förbättrade även säkerställningen av logistiken för material och produktion genom införandet av ERP-systemet Monitor G5.

 • 2018

  2018 tog vi ett stort steg när vi investerade i en Schleuniger 36S, en helautomat som effektiviserade och kvalitetssäkrade vår produktion av kablage med enkeltråd. Samma år tog Niklas studenten och började jobba heltid med IT, monitor och produktionsplanering.

 • 2020

  2020 hade vi 20 anställda och startat ett antal projekt med effektivisering, digitalisering och automatisering som mål. Sedan kom Corona…. Vi var snabba med att ställa om med korttidsarbete och tydligare styrning. Vi hade korttidsarbete i 6 månader i olika omfattningar. Efter sommaren kände vi att det började komma in mer order och vi fortsatte inte korttidsarbetet. I oktober var vi 14 st anställda.

 • 2021

  2021 började vi återanställa de vi hade tvingats avskeda pga reglerna med korttidsarbete. I dagsläget är vi tillbaka på 20 anställda och vi söker efter fler. Vi känner oss glada att få in fler av barnen i företaget nu när Erik tar studenten i Juni.