• 1998

  Fredrika Kablage AB (Frekab) startades 1998 i Fredrika som en underleverantör till Åsele Elektromekanik AB och tillverkade då enbart kablage mot Telecomindustrin (Ericsson). När bubblan brast 2001 och det inte kom fler order från vår kund blev situationen snabbt ohållbar och företaget gick i konkurs. Vi startade ett nytt företag, Frekab i Fredrika AB, med fler kunder och färre anställda. Fler investeringar gjordes under årens lopp som bidrog till att vi både kunde öka produktiviteten och nå nya kundsegment.

 • 2013

  2013 flyttade företaget till Bjurholm. I samband med flytten gjordes en av Frekabs största investeringar i nya maskiner och applikatorer vilket återigen breddade marknaden. Vid flytten till Bjurholm hade vi 9 anställda, vissa flyttade till Bjurholm och resten pendlade några år.

 • 2017

  2017 deltog Frekab i Almi Nords projekt Triumf där vi med hjälp av Miljökompassen jobbade med att certifiera företagets kvalitetsledningssystem och vi förbättrade även säkerställningen av logistiken för material och produktion genom införandet av ERP-systemet Monitor G5.

 • 2018

  2018 tog vi ett stort steg när vi investerade i en Schleuniger 36S, en helautomat som effektiviserade och kvalitetssäkrade vår produktion av kablage med enkeltråd. Samma år tog Niklas studenten och började jobba heltid med IT, monitor och produktionsplanering.

 • 2020

  2020 hade vi 20 anställda och startat ett antal projekt med effektivisering, digitalisering och automatisering som mål. Sedan kom Corona…. Vi var snabba med att ställa om med korttidsarbete och tydligare styrning. Vi hade korttidsarbete i 6 månader i olika omfattningar. Efter sommaren kände vi att det började komma in mer order och vi fortsatte inte korttidsarbetet. I oktober var vi 14 st anställda.

 • 2021

  2021 började vi återanställa de vi hade tvingats avskeda pga reglerna med korttidsarbete. I dagsläget är vi tillbaka på 20 anställda och vi söker efter fler. Vi känner oss glada att få in fler av barnen i företaget nu när Erik tar studenten i Juni.