Om Frekab

Vår organisation

Frekab är ett familjeföretag som ägs till lika delar av Patrik Bergholm som är VD och Kerstin Hamberg-Bergholm som är Ekonomichef. Efterträdande generation är under upplärning, Niklas Bergholm är produktionsplanerare och Erik Bergholm tar över logistiken. Vi på Frekab har specialiserat oss på legotillverkning av kablage och vi har tillverkat kablage efter kundernas önskemål i över 20 år nu. Vi håller till i ett stort industrihus i Bjurholm, Sveriges minsta kommun, där vi har stora lokalytor lediga som ger oss bra tillväxtpotential.

Vi har viljan att göra det omöjliga möjligt med kundnära kablagelösningar. Med vår maskinpark som ligger på framkant kan vi möta våra målgruppers höga krav på kvalitativa och hållbara produkter. Problemlösning och att ta an utmaningar ligger i vårt blod i Frekab familjen. Vi tar ansvar, vi ser samband, vi ger aldrig upp och vi ser möjligheter i det omöjliga. För oss är inkludering, vilja och mångfald styrkor som balanserar och håller ihop vår kultur och vår affär. Vi tillverkar kablage till allt från små nystartade företag till stora exportföretag.  Vi har ett 50tal kunder inom Sverige och några i Europa.De olika branscherna vi tillverkar till är bland annat industri, fordon, telecom, rugged PC, marina produkter, elektronik och belysning.

Produktionssystem

Sedan Januari 2017 så använder vi Monitor G5 för att underlätta och strukturera hur vi hanterar försäljning, inköp, lager och nyligen även tidsstämpling. Detta har gjort så att det är lättare få en helhetsbild i hur det ser ut och hur vi ska anpassa oss för att kunna utvecklas som företag. Det har även hjälp oss att skapa en snabbare säkrare produktion.

Historia