Produktion

Kablage
Kablage

Vi producerar allt från enstaka prototypkablage till fullständig serietillverkning med modern och rationell maskinpark. Dessutom är vi gärna med i ett tidigt skede av produktutveckling för att bidra med vår kompetens.

Montering
Montering

Eftersom vår strävan är att bli leverantör av helhetslösningar utför vi även montering av olika produkter efter kunds specifikation.

Apparatskåp
Apparatskåp

Vi tillverkar apparatskåp utifrån kundens specifikationer och ritningar. Från beredning, inköp, tillverkning och sluttest av färdig produkt.

Märkning
Märkning

Vi tillverkar apparatskåp utifrån kundens specifikationer och ritningar. Från beredning, inköp, tillverkning och sluttest av färdig produkt.